top of page

Våra tjänster

Välkommen till dispontbyrå Nyholm:s tjänster

Vi erbjuder mångsidiga och pålitliga förvaltningstjänster som är utformade för att möta våra kunders behov. Nedan finns en lista över de tjänster vi erbjuder:

Fastighetsförvaltning
 

 

En omfattande förvaltning av din fastighet som tar hand om den dagliga driften och underhållet av byggnaden.

Kundtjänst
 

 

Vi tar hand om uppgifter inom ekonomihantering, såsom budgetering, bokföring och fakturering.

Ekonomihantering
 

 

Vi sköter uppgifter relaterade till ekonomihantering, såsom budgetering, bokföring och fakturering.

Underhållstjänster
 

 

Vi organiserar och övervakar underhållet och servicen för fastigheten för att säkerställa att allt fungerar felfritt.

Förvaltning av bostadsföreningar

 

Vi hanterar ärenden relaterade till förvaltning av bostadsföreningar professionellt, inklusive mötesarrangemang och dokumenthantering.

Kontakta oss för mer information om våra tjänster och hur vi kan hjälpa dig att förvalta din fastighet på bästa möjliga sätt.

bottom of page